Inbjudan till Skolrådsmöte

Till vårdnadshavare i åk F-3

Hej

Jag vill hälsa Er hjärtligt välkomna till skolrådsmöte här på Ankarskolan
tisdagen den 15 november kl. 18.00–19.30 i matsalen.

Mötet inleds gemensamt för åk F-5 men vi delar sedan upp oss F-3 respektive 4-5.

Våra skolrådsmöten i F-3 kommer fortsättningsvis att vara Ankarskolans forum för samråd med vårdnadshavare, riktar sig till vårdnadshavare och ersätter föräldrastyrelsen som varit skolans tidigare samrådsform. Ankarskolans skolrådsmöten är öppna för alla, man behöver inte anmäla sig innan, vi har ett givet innehåll eller tema på mötet men det finns också möjlighet att ta upp övriga frågor som kan behandlas i mån av tid och något mötesprotokoll skrivs inte. Rektor för respektive del av skolan ansvarar för mötet och vår målsättning är att några representanter från skolans verksamheter också deltar när det är möjligt.

Vi lyfter inga enskilda elevärenden eller personalfrågor på mötet och vi tar inte heller några beslut utan möts i dialogform där frågor, tankar, synpunkter och idéer kan framföras, bollas och diskuteras i stor eller liten grupp.

Dagens mötesinnehåll för F-3:

  • Nuläget på skolan
  • Våra lokaler och vår utemiljö
  • Skolans traditioner
  • Övriga frågor

Vi kommer under vårterminen att bjuda in till två skolrådsmöten och inför kommande skolrådsmöten anslås mötet på skolans hemsida.

Hjärtligt välkomna!

Christina Edberg

Rektor F-3


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *