Veckobrev v. 46

Hej!

Denna veckan har vi haft en innehållsrik och spännande vecka.
På tisdagen var Thomas Halling här och berättade om hur det är att vara författare. Han berättade också om sina olika böcker.

Vi har fått brev från Anita.

I matematiken har vi jobbat med dl och liter. Vi har lärt oss begreppen drygt, knappt, exakt, en halv och ungefär. Vi har också fortsatt med Vektor.

På nationella läsdagen såg vi en film om en bok som vi läst. Den heter ”Morris Lessmore och de fantastiska flygande böckerna”.

På SO-lektionerna har vi pratat om religioner. Nästa vecka ska vi fortsätta arbeta med och fördjupa oss i kristendom, judendom och islam.

På fredagen läste vi ur böcker för våra fadderbarn från i Hyttens förskoleklass.

Vi har haft besök av Thomas Björkman (Tildes morfar) som har berättat för oss om hur det är att vara polis. Barnen är bra på att komma på intervjufrågor och vi fick svar på alla våra frågor.

Hälsningar Klass 2:1 och Irene

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v. 43 och 45

Vecka 43 och 45

Vi har börjat med ett program på Ipad som heter Vektor. Det är ett spel där man tränar sitt minne och sin hjärna. Se inlägget om Vektor.

Vi har jobbat med former och geometriska kroppar. Några av de geometriska kropparna vi jobbat med är rätblock, tetrahedron, cylinder, kub, pyramid, klot och prisma. Vi vet att det finns hörn, kanter och sidoytor på en del geometriska kroppar.

Tilde och Agnes var klassvärdar vecka 43 och Elton och Anja vecka 45.

Vi har uppmärksammat FN-dagen tillsammans med hela Ankarskolan. Vi har pratat om barns rättigheter som står i barnkonventionen. Vi har målat barn som håller i en skylt. På skylten har alla fått skriva en rättighet.

På bilden har vi målat små pumpor och luftballonger.

Vi har gjort Kahoot om FN och världsdelarna.

Vi har fått 10 hörlurar som vi kan använda när vi jobbar med Ipads.

Vi har fått se en film om Muzzy. Vi fick popcorn när vi såg på filmen.

Vi har jobbat med att skriva faktatexter. Först såg vi en film om Sverige och sedan skrev vi nyckelord i en sexfäktare. En sexfäktare är ett blad där man fyller i olika saker om det man ska skriva faktatexten om. Sedan skrev vi på ett arbetsblad med blyertspennor. Vi skrev sedan in texten på Ipad och la in bilder. Vi redovisade våra faktatexter för klassen.

Vi har börjat träna på att läsa de böcker vi ska läsa för våra fadderbarn.

Vi har börjat med  multiplikation.

Vi har fått ett brev av vår nalle”Nallis”. Han hade rest med någon Fredrik till Borås.

Emma var sjuk i torsdags så lärarassistent Jennie och Henriett hade idrott med oss. Vi har skrivit frågor till Thomas Halling som kommer till Ankarskolan på tisdag och onsdag i nästa vecka.

Hälsningar från klass 2:1 och Irene


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v. 41

Veckobrev v.41

Selma och William har varit klassvärdar.

På bilden gjorde vi hjärtan med Olivia. Vi ritade mönster på våra hjärtan.

Vi lyssnade på en saga om Wolfgang Amadeus Mozart på musiken.

Vi har fått 26 stjärnor.

Vi har jobbat i Eldorado. Vi har gjort Ag1. Det är en lapp där man ska räkna både addition och subtraktion.

I SO har vi pratat om Hållbar utveckling. T.ex. kan man återvinna tidningar, glas, metall, burkar, plast, kartong och matrester. Av matrester kan man göra en gas som man kan tanka bussar med. Den gasen heter metangas. Att gå och cykla sparar vår planet Tellus. Det är också bra att dricka mer kranvatten istället för flaskvatten.

Vi har fått en spruta hos skolsköterskan Helena.

Vi har börjat läsa böcker av författaren Thomas Halling som kommer till oss i november.

Vi har haft högläsning. Vi har fått egna klass-Ipads.

 

Vi har haft både klassråd och elevråd i skolan denna vecka. På elevrådet togs det upp att alla klasser ska försöka att få matro i matsalen. Vår klass är bra på att vara tysta i 5 minuter och sedan småpratar vi med varandra.

Vi har tillsammans med de andra klasserna i åk 2 bestämt att vår skolnalle ska heta ”Nallis, Billy, Ankar-Nallen”. Den nallen ska vi skicka ut i världen precis som Asta, Bea och Cesars klass gjorde.

 

Hälsningar klass 2:1 och Irene


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v.40

Hej!

Vi har haft NO och då pratade vi om Hälsa. Skolsköterskan Helena var här och pratade med oss om att det är viktigt att röra sig, äta bra mat och lite socker ibland. Att sova är också viktigt.

På Hälsoveckan har vi haft Röris 6, spa på fritids, byggt i par och fått hälsodryck från
köket.
Vi har haft fadderträff med våra fadderbarn från Hytten. På fadderträffen ritade och skrev vi vad som är hälsa för oss.

På matematiken fick vi varsin mattelapp. Vi byggde tal med pengar. Alla svaren blev hela
tiotal. Talen var typ 25+5=30. Senare gjorde vi även uppgifter med tiotalsövergångar.

Vi har fått 23 stjärnor. Tilda och Nova har varit klassvärdar.

Diana var hos oss och berättade om Träslövsläge förr i tiden.
Nästa vecka ska vi ta en spruta och Nova som redan tagit den tyckte att det gick lätt.

Vi har haft engelska och då har vi pratat om våra familjer.

Vi har redovisat våra intervjuer.

På bilden fick vi rita Emmastugan. När vi blir klara med det arbetet kan man öppna fönster
och dörrar och se vad som finns inne i stugan.

Vi har jobbat i Diamantjakten.

På passet med Henriett redovisade vi våra böcker om oss själva. Sen spelade vi spel. Spelen var helt nya.

Hälsningar klass 2:1 och Irene


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v. 38

Hej!

Vecka 38 kom skolsköterskan Helena till klassen. Vi fick följa med henne till hennes rum. Där vägde hon oss och mätte hur långa vi blivit.

I So:n har vi arbetat med hur det var i Sverige för ungefär 100 år sedan. Här har vi en sammanställning i ett Venndiagram, av våra parsamtal, när vi jämförde hur det var och är i skolan.

I matematiken har vi jobbat med tiotal och ental. Vi har tränat oss i att förklara för varandra hur vi tänker och visar tiotalen och entalen.

På musiken lyssnade vi på en saga som heter Peter och vargen.

I svenskan har vi arbetat med vokaler, skrivit ord och skrivit i arbetsboken ”Diamantjakten”.

Hälsningar klass 2:1 och Irene

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v. 37

Hej!

På Ankarloggen sprang klassen 69 varv och det blir, 13mil och 8 km, tillsammans!

Klassen har jobbat bra i skolan denna veckan också. De är duktiga på att läsa och tycker om att läsa i Diamantjakten. Vi har pratat om synonymer t.ex. kille och pojke samt tjej och flicka.

Vi har jobbat med tiotal och ental på olika sätt.

Som jag berättade på föräldramötet arbetar vi med temat ”Förr i tiden” i So:n och i samband med detta kommer vi att göra en utflykt till Ästad för att besöka Ästad skola och Emmastugan, tisdagen den 26 september.

Barnen har också fått göra frågor tillsammans, för att kunna intervjua en äldre person. Den lappen har de med sig hem idag.

Det här är några gamla saker som vi började temat ”Förr i tiden” med.

Vi har skrivit berättelser om någon karaktär från spel och internetvärlden. Nästa vecka får ni se våra berättelser.

Hälsningar Klass 2:1 och Irene

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v. 36

Hej!

I matematiken har vi jobbat mycket med miniräknaren.

Vi har också tränat klockan och våra tabellkort.

Vi har haft musik med Henriett. Vi lyssnade på musik och fick rita vad vi tänkte på.

Vi har haft bild. Vi målade av rönnbär.

Vi har sjungit en engelsk sång om färger.

Vi har hört sånger och sett en film om vokaler. Vokalerna är AOUÅ EIYÄÖ.

Vi har haft pass med Henriett. Vissa av eleverna blev klara med sina böcker.

Vi har arbetat med Ipads. Då har vi tränat med Moji Klockis och andra övningar.

Milias mamma har varit i skolan och hälsat på oss.

På NO har vi arbetat med olika biotoper. Barrskogen och lövskogen började vi med.
En biotop är ett område där vissa växter och djur hör hemma.
Vi har lärt oss att känna igen fler fåglar.
Det gjorde vi på  www.skolplus.se
Vårt användarnamn är 1.1 och lösenordet är ankar123

På SO har vi haft värdegrundsarbete och skrivit i våra Bra-böcker.

Hälsningar klass 2:1 och Irene


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v. 9

Hej!

Vecka 9 har Nova och Elton varit klassvärdar.

Vi har jobbat med bokstaven Ff, skrivit en faktatext om fåglar och skrivit några av fågelns delar. Vi har målat en talgoxe. På musiken sjöng vi en sång med många ord som börjar med bokstaven Ff.

 

Vi har spelat piano i musiksalen. En grupp fick gå till musiksalen. Den andra gruppen får gå dit nästa vecka på torsdag.
Vi spelade Björnen sover.
Det var enkelt att spela piano. Några tyckte att det var svårt att spela piano.

Vi har lekt Ubåten. Det är 4 personer som delar upp sig och går och trycker ner 4 tummar. Den som gissar rätt får byta plats med den som sa dyk ner.

 

Vi har varit i ateljén. Vi fick göra vad vi ville av saltdeg. Några barn gjorde tärningar och snorlax och pingviner.

Vi har börjat på ett tema-arbete om VATTEN. Irene har berättat en historia om en isfågel. Isägget vägde 1 kg och 3 hekto. Isägget smälte efter en och en halv dag för att det var gjort av is. Irene gjorde det med en ballong och formade den.

Alla fick rita en isfågel. Här är de fina isfåglarna!

Vi har haft utepass. Vi skulle hoppa till den första pinnen. Vi har gått myrsteg till den andra pinnen. Vi fick mäta hur många fötter det var till den tredje pinnen. Till den fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde och tionde pinnen gjorde vi andra steg som vi räknade. Sedan lekte vi i skogen.

Vi har åkt skridskor. Vi har varit i Varbergs ishall. Vi åkte buss. Det var bra!

Vi har jobbat med centimeter och linjaler. Vi har jobbat med måttband.
Vi har jobbat med mätremsor.  Vi har mätt med fötter, stickor, sugrör och olika långa pinnar. Vi vet att centimeter förkortas cm och att ett fingerbredd är ungefär 1 cm..

Hälsningar Klass 1:1 Kojen och Irene


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev vecka 6

Hej!

De senaste veckorna har Finn, Tilde, Anja, Harry, William och Milia varit klassvärdar.

Alexander har varit på Biblioteksråd idag. Då berättade han för bibliotekarien och de andra vilka böcker som vår klass önskar att biblioteket köper in till vårt bibliotek.

Alla elever i klassen har fått hem ett läskort som man kan använda om man vill. Vi har fått idéen av Novas mamma. Tack, Sofia!

Eleverna har skrivit meningar om vad vi har gjort i skolan.

Vi har gått i skolan i 100 dagar.

Vi har kollat på film och till filmen har vi ätit popcorn. Vi har samlat 55 nya ord av ordet ETTHUNDRA. Vår nya rektor Johanna har hälsat på hos oss.

Vi har fått paket. I paketen fanns det en jordglob och ett hundraspel.

Vi har fått NOMP-läxa. De är vår andra NOMP-läxa. Vi har spelat 4 trad. Vi har gjort faktatext. Vi har gjort meningar.

Vi har jobbat med teknik i köket. Vi har jobbat med teknik i rummet. Vi har kollat på en film om mikron. Vi har kollat på en film om lås och nycklar. Vi har jobbat med boken om teknik.Vi har jobbat med bokstaven Hh.

Vi har jobbat med pilfinken. Vi har sett en film om pilfinken.
Pilfinken är lik gråsparven. Vi har skrivit i finboken. Pilfinken är mindre än gråsparven.

Vi har varit på mamma Måds konsert. Vi tyckte hon var bra! Vi har lyssnat på mamma Måds sagor. Vi har sjungit med mamma Måd. Vi har fått en bild av mamma Måd. Vi har fått lära oss att vara vänner.

Vi har byggt kaplatorn med 100 bitar. Först räknade vi till 100 kaplastavar.

Vi har byggt med 100 legobitar. Först räknade vi till 100 legobitar. Sen fick vi göra varsin modell.

På Ankarskolans hemsida kan ni få mer information om aktiviteter som barnen kan göra på sportlovet. Klicka här

Hälsningar klass1:1 och Irene


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v.3

Hej!

Tilda och Alexander har varit klassvärdar.
Vi har gått 92 dagar i skolan. Vår hundradagarsfest närmar sig.
Mamma Måd har varit här och hälsat på oss. Det var roligt att träffa henne och sjunga sånger tillsammans. Vi fortsätter att sjunga sånger och se filmer om Mamma Måd på hennes hemsida. Vecka 5 kommer hon tillbaka och har en konsert för oss.

 

Vi har jobbat med bokstaven Uu som Granen träffade i Granens ABC.
Vi har tränat på att skriva meningar. Vi försöker tänka på tre viktiga saker om meningar.

  1. Stor bokstav i början på meningar.
  2. Mellanrum mellan orden.
  3. Punkt i slutet av meningen.

Vi har skrivit faktatexter om ugglor. Vi är bra på att rita ugglor!
Se här:

Vi har gjort ett årstidshjul och tränar på att lära oss månadernas ordning.

 

På utelektionen ritade vi av vårt ”träd” Rönnen. Det fanns inte ett enda löv men några enstaka bär här och där.

 

På bilden gjorde vi snögubbar.

 

I matematiken har vi jobbat med tiotalen upp till 90 och gjort ett diagram.

Vi har också pratat om samband mellan olika uppgifter.
2+3=5
20+30=50
200+300=500
2 miljoner+3miljoner=5miljoner
På Ipads har vi arbetat med uppgifter i NOMP.

 

Hälsningar klass1:1 Kojen och Irene

 


Prenumerera på nya blogginlägg